Приговори на резултате Завршног испита

У просторијама Школе ученици у пратњи једног родитеља могу поднети приговор на број бодова остварен на Завршном испиту за крај основног образовања. Приговор се може уложити у времену од 08.00 до 16.00 часова на обрасцу који добијате у Школи. Share Прочитај још…